บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
8
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ตลอดระยะเวลา 43 ปี ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็น ที่ปรึกษาในงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานที่ปรึกษาในต่างประเทศตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งงานทรัพยากรน้ำ งานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน งานพัฒนาพื้นที่ และงานเทคโนโลยีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับประเทศ TEAM GROUP มีโครงการที่สำคัญและโดดเด่น
ได้แก่
1. งานออกแบบประกวดราคาโครงการย้ายโรงบำบัดน้ำเสียซาติ ส่วนงานถ้ำหลักและอุโมงค์เชื่อมต่อ
2. โครงก...
ชีวิตดี
TEAM GROUP มอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน มีเงินสนับสนุนทางการกีฬา การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน และตรวจ Civid-19 ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง มุ่งหวังให้พนักงานได้รับสิ่งที่ดีเสมอมา และยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่คอยสร้างความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
งานดี
TEAM GROUP มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพแบบมืออาชีพ และมีแนวคิดในการทำงานที่ดี เราพร้อมสนับสนุนในทุกความคิดอย่างเต็มที่
เงินดี
เรามอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน เช่น ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินกู้ยืม กรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร โดยมุ่งหวังให้พนักงานของ TEAM GROUP มีชีวิตที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ตลอดระยะเวลา 43 ปี ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็น ที่ปรึกษาในงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานที่ปรึกษาในต่างประเทศตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งงานทรัพยากรน้ำ งานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พลังงาน งานพัฒนาพื้นที่ และงาน...
วิสัยทัศน์
“A regional solution provider and innovative business developer”
พันธกิจ
ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงานคุณภาพ
​“To provide customers with services of highest quality by a competent team”
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์