บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจปูนซิเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้า ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และน้ำดื่ม
23
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ที่ทีพีไอ โพลีน เราทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร และสังคมที่ดี

ทีพีไอ โพลีน เราสร้างอนาคต
ชีวิตดี
สามารถจัดสรรเวลาในชีวิตได้มากขึ้น และมีโอกาสได้เติบโตในหน้าที่การงาน
งานดี
การทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท
เงินดี
เงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับที่สร้างความมั่นคงในชีวิตได้
เสียงจากพนักงาน
ส่งออกและนำเข้า
ระยะเวลาร่วมงาน 8
ทำงานที่นี่มาเข้าปีที่ 8 แล้ว เพื่อร่วมงานน่ารัก เป็นกันเองมาก หัวหน้าใจดี ทำงานสนุก
อ่านต่อ
โลจิสติกส์
ระยะเวลาร่วมงาน 2
ตอนที่เข้าใหม่ๆกังวลว่าจะมีเพื่อนรึปล่าว แต่พอเข้ามาแล้ว เพื่อนวัยเดียวกันเพียบ เฮฮามาก
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท LDPE&EVA กาวน้ำVAECopolymerEmulsion ฟิล์ม Polene Solar แอมโม...
วิสัยทัศน์
ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กลุ่บริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง พนักงาน ตลอดจนสังคมส่วนรวม เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.บริหารจัดการด้วยระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (C R E A T E)
2.การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3.การบริหารจัดการการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
เป็นทีม สร...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์