บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เรามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยฝีมือการก่อสร้างพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
มั่นคง ดูแล พัฒนา พนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท
งานดี
งานท้าทาย เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เงินดี
นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ได้ถูกก่อตั้งโดยสามเพื่อนรัก ตระกูล, ฐิติรัตน์ และ สุภาพ โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานก่อตั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขึ้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จ...
วิสัยทัศน์
เป็นผู้รับเหมาชั้นนำในประเทศที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์และแก้ปัญหาอย่างเข้าใจให้กับลูกค้า (Solution oriented)
พันธกิจ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้แก้ปัญหาแบบรวดเร็วและตรงประเด็น เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง มีการสร้างผลงานที่หลากหลาย เน้นการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแรง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์