บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
QH เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจ โครงการบ้าน อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม
18
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
Q House เราต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับพนักงานทุกระดับ
งานดี
QH เรามอบโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้พัฒนาศักยภาพ และเติบโตในสายงานตามความรู้ความสามารถ
เงินดี
QH เราให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อนสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า ต่อมา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ ฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจ โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เป็นอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน จนกระทั้งปี 2535 บ...
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ สำหรับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย
พันธกิจ
1.ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ
- สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยการเน้นด้านคุณภาพและการให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2.ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
สร้างสรรค์บรรยากาศ และวัฒนธรร...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์