กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศมานานกว่า 76 ปี
6
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย
ชีวิตดี
เราใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน
งานดี
เราให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
เราพร้อมให้ความมั่นคงและสวัสดิการที่ครอบคลุม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณสุรีย์ อัษฎาธร (เถ้าแก่หลิ่น) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2488 เริ่มการดำเนินกิจการในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหาในเร...
วิสัยทัศน์
ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์