26 บริษัท จาก 1323
เรียงตาม :

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี

“เป็นงานได้ทำให้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ให้การตัดสินใจระหว่างเหตุการณ์ที่เจอแก้ไขออกมาได้ และได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ มีความไว้วางใจกับเพือนร่วมทีม”
-มีการสอนงานพนักงานใหม่ในแต่ละวันทำอะไรบ้าง ลงสอนพื้นที่จริงที่เจอให้เข้าใจกลับสถานการณ์ที่ได้เจอแต่ละบุคล แต่ละตำแหน่ง มีหัวหน้าค่อยแนะนำเรื่องต่างๆ - สวัสดิการ จะดีในระดับหนึ่ง มีตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับคำแนะนำต่างกับทางแพทย์ มีการดูแลเอาใจใส่พนักงาน - สังคมในการทำงานจะทำงานเป็นระบบ เป็นทีม คอยช่วยอก้ปัญหาทั้งทีมของเราเองและทีมต่างๆ ที่เกียวข้องประสานงานต่อกันได้ด้วยดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่ Artwork
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
Credit Analyst Supervisor
โรงพยาบาลเวชธานี/บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
HR Officer
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Support - Consignment Tracking (1 Year Contract)