150 บริษัท จาก 265
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.7
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 3.7
งานดี 5.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 2.5
ชีวิตดี 2.7
งานดี 4.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 2.2
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี 3.7
งานดี 3.2
เงินดี 2.7
สังคมดี 3.2
ชีวิตดี 4.7
งานดี 3.7
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 2.7
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 3.5
งานดี 3.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.0

“เจ้านายให้โอกาสให้ดูงาน ให้เรียนรู้ สอนทุกอย่าง”
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน ในเรื่องงานมีการสอนที่ดี พนักงานใหม่จะมีการอบรมงานในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ
ชีวิตดี 4.5
งานดี 5.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 3.2
งานดี 3.2
เงินดี 1.2
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 4.7
งานดี 3.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
ชีวิตดี 3.7
งานดี 4.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.0
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท โฮเทล แอนด์ โฮม อินโนเวชั่น จำกัด
Sales