358 บริษัท จาก 10362
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.5

“สวัสดิการดี มีความท้าท้ายตลอดเวลา มีโอกาสไปปฎิบัติต่างประเทศ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน ในเรื่องงานมีการสอนที่ดี พนักงานใหม่จะมีการอบรมงานในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ชัดเจน เช่นพนักงาน Softline ก็จะได้รับการอบรมในส่วนของ Basic Apparel ให้ พนักงานใหม่ทุกคนได้รู้ว่าใน 1 วันตั้งแต่เข้างานจนถึงเวลากลับบ้านเขาต้องทำอะไรบ้าง ทำให้งานเป็นระบบของตัวเองโดยอัตโนมัติ และมีหัวหน้าคอยนำทีมเพื่อความสำเร็จอีกที
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 4.2
งานดี 5.0
เงินดี 1.5
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 3.7
งานดี 4.5
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.5
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.2
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.0
เงินดี 2.7
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.2
งานดี 5.0
เงินดี 4.2
สังคมดี 3.5
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 3.7
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 3.7
เงินดี 1.7
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.5
งานดี 5.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.0
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัด
Import Export Officer
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด
Medical Sales Representative - Bangkok Area and Surrounding
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
Marketing staff
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Engineer Support (Chonburi)