179 บริษัท จาก 10362
เรียงตาม :

ชีวิตดี 3.6
งานดี 3.8
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 3.9
งานดี 4.2
เงินดี 3.2
สังคมดี 3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 3.7
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.0

“สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน บริษัทในฝันของหลายๆคน สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด”
ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี 4.1
งานดี 3.8
เงินดี 3.1
สังคมดี 3.1
ชีวิตดี 4.4
งานดี 4.0
เงินดี 3.3
สังคมดี 3.6
ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.3
เงินดี 3.2
สังคมดี 3.4
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พนักงานการเงิน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Teller
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
Wealth Relationship Manager / Branch Wealth