422 บริษัท จาก 11227
เรียงตาม :


“เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้ งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก มีทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะองค์กรนี้ มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน บริษัทในฝันของหลายๆคน สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.7
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 3.7
งานดี 4.7
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.7
เงินดี 4.7
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี 4.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.5
เงินดี 4.5
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.2
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.5
งานดี 5.0
เงินดี 2.7
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 5.0
งานดี 3.7
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.0
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.0
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริการงานซ่อมรถยนต์
บริษัท พูลผล จำกัด
Internal Auditor