91 บริษัท จาก 9735
เรียงตาม :

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี

“เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ผอ.แต่ละฝ่ายใจดีให้โอกาสในการทำงานเสมอ”
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรม ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
Business / Cost Controller
บริษัท ลอยัลแพค จำกัด
IQC Supervisor
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
Customer Service Supervisor (TOEIC Score 500 ขึ้นไป)