บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เรามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยฝีมือการก่อสร้างพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
7
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
Excellent
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Review บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
Filter :
Sort :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ บรรยากาศในการทำงานดี ”
ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง และเข้ากันได้เป็นอย่างดี
Good Life
บรรยากาศในการทำงานดีมาก
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
1 เม.ย. 2022
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดีมาก ”
อยากให้บริษัทปรับปรุงในเรื่องของระเบียบในการทำงานและระบบงานที่ซ้ำซ้อน
Good Work
ระบบการทำงานยังซำ้ซ้อน
Good Community
อยากให้มีความสมัครคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แบบพี่น้องและเป็นกันเอง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
11 พ.ค. 2020
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ เป็นบริษัทที่ให้โอกาส และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ”
บรรยากาศการทำงานดี ไม่ค่อยมีการเมือง สวัสดิการดี การเข้าถึงหัวหน้าทำได้ง่าย
Good Life
บริษัทดูแลพนักงานดี โดยเฉพาะในช่วงโควิด ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ในเดือนเมษายน ถือว่าเร็ว และมีการช่วยเหลือด้านที่กักตัว ยาและอาหารให้พนักงาน
Good Work
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นหัวหน้างาน ให้โอกาสลองผิดลองถูก
Good Pay
มีสวัสดิการค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าไซต์งาน ค่าที่พัก ประกัน AIA การจ่ายเงินเดือนถือว่าเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้วค่อนข้างสูง
Good Community
มีความเป็นพี่น้องกัน พูดคุยกันได้ ส่วนใหญ่อยู่กันนานๆ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19 เม.ย. 2022
ผู้บริหารระดับสูง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ เรียนรู้และพัฒนา ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
7 มิ.ย. 2022
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดี งานท้าทาย มีมาตรฐาน แต่เพื่อนร่วมงานต้องลุ้น ”
Good Life
สวัสดิการค่อนข้างดี โบนัสตามผลประกอบการบริษัท เงินเดือนขึ้นอย่างน้อย 5% ระบบงานมีมาตรฐานในระดับหนึ่ง
Good Work
มีมาตรฐานในระดับหนึ่ง แต่ก็ควรพัฒนาในบางจุด
Good Pay
ผลตอบแทนดี สวัสดิการโอเค
Good Community
หัวหน้างานดี แต่เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
28 พ.ค. 2022