ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
21
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
Excellent
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Review ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Filter :
Sort :
การเงิน
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดี ”
ความกดดันมีเยอะ
Good Life
สภาพแวดล้อมในที่ทำงานดีมาก เพื่อนร่วมงานดี แต่ระบบงานไม่โอเคร ยุ่ง ซับซ้อน เป้าผลงานมีทุกเดือน แต่ในทางกลับกันลูกค้าน้อยมากๆๆ ไม่แนะนำค่ะ
Good Work
ไม่แนะนำ
Good Pay
เงินเดือนดี แต่ความกดดันมีมาก
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
12 พ.ค. 2022
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ระบบ และบุคลากรต้องพัฒนา ”
สถาบันดี ต้องพัฒนาระบบการปฎิบัติงาน และบริหาร
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
5 มี.ค. 2019
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ให้โอกาสได้งานที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ”
ทั่วๆไป ปานกลาง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
27 ก.ย. 2021
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ งานดี ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
3 พ.ค. 2022
ออกแบบ / สถาปนิก
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สังคมโอเค สวัสดีการดี เงินเดือนกลางๆ ”
Good Life
สภาพแวดล้อมโอเค กลางๆ ไม่ทันสมัยแต่ก็ไม่ได้โบราณมาก ผู้บริหารใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน เพื่อนร่วมงานโอเค
Good Work
การทำงานภายในฝ่ายflowงานไปได้ดี แต่การสื่อสารระหว่างฝ่ายยังไม่ค่อยมาก ต่างฝ่ายต่างทำงาน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารของฝ่าย ถ้าเจอผู้บริหารดีก็มีโอกาสสร้างผลงานและก้าวหน้าในการงาน
Good Pay
ฐานเงินเดือนไม่สูง แต่สวัสดิการโอเค และถ้าทำผลงานได้ดีก็ได้ปรับเงินเดือนเร็ว
Good Community
สังคมภายในฝ่ายเดียวกันถือว่าดี ช่วยเหลือกัน แต่อายุเฉลี่ยของคนทำงานค่อนข้างเยอะทำให้ไม่ค่อยมีบรรยากาศความกระตือรือร้นในการทำงาน
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
31 พ.ค. 2020