Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
Brewing Happiness and Crafting Your Future
25
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"ที่บุญรอดฯ เราเชื่อว่าการทำสิ่งใดก็ตาม บนพื้นฐานของความสุข จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี"

เราจึงตั้งใจที่จะ "เติมความสุขให้ชีวิต" ให้กับคนในองค์กรของเรา ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และที่สำคัญคือการทำให้คนของเรารู้สึกถึงคุณค่าที่มีต่อองค์กร

สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างจิตสำนึกว่างานที่ทำ ทุกคนต่างทำด้วย "ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ" ทำให้ดีที่สุด ด้วยความรัก ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

จิตสำนึกนี้ เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กร "Singha Way -- ว...
Good Life
"สิงห์เห็นคุณค่าของคน และเชื่อมั่นในวิถีแห่งความสุขเสมอมา จึงดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตอย่างดีที่สุด ทั้งในมิติการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อมอบความสุขให้แก่ลูกค้า ตลอดจนส่งต่อความสุขที่มีให้แก่คนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงสังคมอีกด้วย"
Good Work
"เราสนับสนุนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ องค์กรของเราเป็นพื้นที่แห่งการรับฟัง และพร้อมเปิดกว้างสำหรับการมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสและความท้าทายเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จ"
Good Pay
"ตลอดกว่า 80 ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤตการณ์มากมาย ด้วยศักยภาพขององค์กรเรา เราสามารถนำพาบริษัทข้ามผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับพนักงานและบุคลากรโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง เรามีสวัสดิการที่มั่นคงที่ช่วยให้พนักงานสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนแบ่งปันส่งต่อให้แก่สังคมได้ ซึ่งเราจะยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นองค์กรไทยระดับโลกที่ยั่งยืน"
Staff opinion
ผู้จัดการส่วนขาย
20 ปี+ year with Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
"บริษัทสอนให้ผมพร้อมรับโอกาส เมื่อโอกาสมาถึง จงไขว่คว้าและทำมันให้สำเร็จ"
Read more
ผู้จัดการแผนก Brand Activation & Engagement
7 ปี+ year with Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
"งานที่เราทำสร้างรอยยิ้มและความสนุกให้ลูกค้า นั่นคือความภูมิใจของเรา"
Read more
เลขานุการ กลุ่มการงานสนับสนุนและประสานงานองค์กร
8 ปี+ year with Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
"ใช้ความสุขนำในการลงมือทำทุกๆ อย่าง แล้วผลสำเร็จจะตามมา"
Read more
Company overview
About the company
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 88 ปี มีพนักงานกว่า 10,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนั...
Vision
"Bringing Joy to Life - เติมความสุขให้ชีวิต"
Mission
1. สร้างมาตรฐานใหม่ผ่านคุณภาพ และนวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

2. สร้างการเติบโตระยะยาวยึดมั่นปรัชญาการทำงาน ตามวิถีสิงห์อย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม

3. ส่งมอบคุณค่าทางสังคมและนำพาผลตอบแทน มาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มของเรา
Numbers of employees
more than 1000 people
Company Industry
Beverages/Food/Restaurant
Address
Dusit, Bangkok
Company updates
บุญรอดฯ คว้า 2 รางวัล HR ASIA องค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด
WorkVenture ได้เวลาเปิดผลสำรวจ Top 50 Companies in Thailand 2022
บริษัท "บุญรอดบริวเวอรี่" มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยและเพิ่มห้องพักผู้ป่วย "โควิด-19" เป็นการเร่งด่วน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย