Woxa Corporation
Let every day be the day you grow.
123
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 123 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.8
งานดี 4.7
เงินดี 4.1
สังคมดี 4.7
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
จัดซื้อ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการดีมาก ไม่คิดว่าจะมีบริษัทแบบนี้ในจังหวัดขอนแก่น ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
7 เม.ย. 2023
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.0
“ สวัสดีการที่ได้รับดีมาก, สังคมการทำงานดี, การทำงานไม่เครียด ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 มี.ค. 2023
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
“ เงินดี งานดี สังคมดี ”
บริษัทค่อนข้างที่จะเปิดกว้าง ยอมรับและเห็นความสามารถของเด็กจบใหม่ ให้โอกาสในการทำอะไรหลายๆอย่างทั้งๆที่ประสบการณ์ยังไม่มาก สังคมในที่ทำงานดีมากทุกคนเป็นกันเอง มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษเนื่องจากมีพนักงานต่างชาติ
ชีวิตดี
Work life balance ค่อนข้างดี
งานดี
เป็รงานที่มีความท้าทาย ให้ประสบการณ์อะไรในหลายๆด้าน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 ม.ค. 2023
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
“ Work-life Balance มีอยู่จริงที่บริษัทนี้ ”
ชีวิตดี
เป็นบริษัทที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ามี Work-life Balance ที่ดี ทำให้รู้สึกไม่เครียด มีความสุขกับการทำงาน การใช้ชีวิต และการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
งานดี
เป็นงานที่ท้าทาย ได้เรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ บรรยากาศในการทำงานไม่กดดันและไม่เครียดจนเกินไป
เงินดี
ผลตอบแทนที่ได้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงาน
สังคมดี
สังคมที่บริษัทดีมาก เพื่อนร่วมงานดี หัวหน้าดี พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกันตลอด ทุกคนสามารถได้แสดงศักยภาพของตัวเอง แสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 ม.ค. 2023
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.0
“ “ Woxa บริษัทในฝัน ” ”
ถ้าจะต้องแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มีความท้าทาย สังคมวัฒนธรรม สวัสดิการที่ยอดเยี่ยม และความเป็นกันเองของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก ตอบได้คำเดียวเลย คือ “ Woxa Corporation” บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน มีการพัฒนาและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง
ชีวิตดี
ทำงานกับ Woxa จะไม่มีคำว่า เสียสุขภาพจิต เลย เพราะที่นี่ทำให้เกิด “ The Real Work-life Balance ” ได้จริงๆ บริษัททำให้เกิดความสบายใจทั้งเรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการ บริษัทยังทำให้พนักงานคลายเครียดด้วยการมีกิจกรรมดีๆ พร้อมของรางวัลที่ทุกคนต้องร้อง Wow!
งานดี
เป็นงานที่มีความท้ายทาย creative มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งในแต่ละตำแหน่งงานสามารถดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เงินดี
ให้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดหมาย
สังคมดี
เป็นสังคมที่ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะได้ร่วมทำงานกับบริษัท เนื่องจากเพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจกัน ทุกคนให้ความร่วมมมือในทุกๆเรื่องทั้งงาน และกิจกรรม ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 ม.ค. 2023