NN King Of fruit CO., LTD.
3
Review
5
Average

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้ ”
ตาม concept ว่าบริษัทตอบโจทย์ให้ได้ทั้ง 4 ดี คือ ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี..ถึงแม้บริษัทจะขนาดเล็ก แต่โดยรวมแล้วเทียบเท่าหรืออาจล้ำกว่าหลาย Multinational companies ที่นี่เน้นเรื่องการพัฒนาคน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 ก.พ. 2023
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บริษัทที่ช่วยพัฒนาตัวตนเราในทุกๆด้าน ”
สวัสดิการ Support ในการพัฒนาศักยภาพในตัวตนเรา มีนายและหัวหน้าที่คอยสอนให้เราพัฒนาแบบต่อเนื่อง เพื่อนร่วมงานที่นี้ดีมากๆ เป็นสังคมที่ดีมากๆ ช่วย Support กันในทุกๆด้าน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 ก.พ. 2023
การตลาด
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานท้าทายและนายให้โอกาส ”
ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในการคิด วิเคราะห์ จัดการ และมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเสมอ เพื่อให้เราเติบโตได้เรื่อยๆ สามารถแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ ทำงานเต็มที่เงินเดือนเป็นที่น่าพอใจ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 ก.พ. 2023