Learn Corporation Public Company Limited
6
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 ก.พ. 2023
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ คนเก่งทำงานที่นี่เยอะ ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
1/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
1/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ธ.ค. 2022
การตลาด
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานดี เงินดี สวัสดิการดีมากที่สุด ”
เป็นบริษัทที่เปิดกว้างทางความคิด ให้โอกาสสำหรับเด็กจบใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ดี สวัสดิการยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
มีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผน โครงสร้างองค์กรที่มั่นคง บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมที่จะรับฟัง และสนับสนุนพนักงานในทุกด้าน สวัสดิการดีมาก คุณสามารถพักร้อนได้อย่างน้อย 5 วันในวันที่ผ่านทดลองงาน พนักงานและวัฒนธรรมในองค์กรเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย
งานดี
แน่นอนว่าที่ออนดีมานด์มีระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้การทำงานภายในสาขาเป็นไปได้อย่างราบรื่น
เงินดี
สำหรับพนักงานที่เข้ามาไม่ถึงครึ่งปี แต่ทางบริษัทก็ใจดีให้โบนัส 50% ของเงเินเดือน ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่เกินความคาดหมาย
สังคมดี
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีทัศนคติที่ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 พ.ค. 2022
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี wfhสบาย ไม่เครียดเรื่องการเข้างาน องค์กรสมัยใหม่ ”
บรรยากาศออฟฟิศสวย เจ้าของ หัวหน้าเปนกันเอง
ชีวิตดี
สวัสดิการดี องค์กรสมัยใหม่ ใส่ใจพนักงาน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 ก.พ. 2022
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ น้องๆ ที่ทำงานมาพร้อมๆกัน หลายคนรักที่นี่มาก ทำงานอยู่นานมากและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ทุกคน บริษัทพร้อมสนับสนุนทุกคนเสมอ ”
ชีวิตดี
โดยรวมการทำงานและสวัสดิการของบริษัทดี เวลาทำงานเราก็เต็มที่กับงาน ส่วนเวลาที่มีกิจกรรมเพื่อทุกคนในบริษัท เราก็จริงจังกันมาก เป็นบริษัทที่น่ารัก
งานดี
ได้รับการโปรโมทและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่
เงินดี
ก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ ณ เวลานั้นที่เราทำงาน เพราะทั้งเราและบริษัทเริ่มต้นมาพร้อมๆ กัน
สังคมดี
ขึ้นอยู่กับกาเปิดใจและการแบ่งฝ่าย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 มิ.ย. 2021