บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์”
1
Review
5
Average


ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
เป็นบริษัทที่น่าทำงานมากผู้บริหารระดับสูงลงลึกถึงพนักงานทุกระดับ
ชีวิตดี
ผู้บริหารให้การส่งเสริมพนักงานให้ออกกำลังกายและวิสัยทัศน์แบบเสรีดีครับ
งานดี
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานตามขั้นตอนดี
เงินดี
ค่อนข้างดีทั้งเงินเดือนและโบนัสตามผลประกอบการครับ
สังคมดี
ให้ความช่วยกันดีพอควร
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11 พ.ค. 2020