บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
6
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิวที่น่าสนใจ
รีวิว บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีการทำงานที่หลากหลายอย่าง ท้าทายความสามารถได้ดี พี่ๆสอนงานได้ดีมากๆ ”
บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง ไม่รู้ว่าออฟฟิศอื่นๆเป็นอย่างไร แต่ที่นี่เหมือนพี่น้อง สนุกสนานได้ ช่วงที่ทำงานอยู่ ตอนเช้าจะมีออกกำลังกายด้วย ดีมากเลย
ชีวิตดี
ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ วันแรกพี่ๆสอนงานดีมากค่ะ บรรยากาศการทำงานแม้จะมีเครียดบ้าง แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ซึ่งก็เป็นแบบนั้น
งานดี
ได้ทำงานหลากหลาย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 มี.ค. 2022
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานมีความท้าทาย ได้รับโอกาสใหม่ๆ เสมอ ”
ความหลากหลายของงานที่ได้รับผิดชอบ มีความท้าทายให้เข้าใจเรื่องการสื่อสารของผู้คน สนุกกับโปรเจคที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ท้าทายเสมอ ได้รับโอกาสในการส่งไปเพื่อเรียนรู้งาน อบรมหัวข้อต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อนร่วมงานที่คอยซัพพอร์ตเสมอและผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน กระตุ้นให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
ชีวิตดี
ค่อนข้างมีความมั่นคง ทำผลงานได้มาก ผลตอบแทนสอดคล้องกัน
งานดี
มีงานใหม่เข้ามา เพิ่มความท้าทาย โปรเจคใหม่เกิดขึ้นตลอดๆ ผู้บริหารมอบความไว้วางใจให้ทำงานและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ระบบบบริหารจัดการใช้เวลานาน แต่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
เงินดี
ผลตอบแทนในทุกปีสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ทำให้บริษัทลดเงินเดือนหรือโบนัส
สังคมดี
หัวหน้าทีม และเพื่อนร่วมงานทำงานร่วมกันได้ดี ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ให้คำแนะนำและหากต้องการความช่วยเหลือทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15 มี.ค. 2022
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นงานที่ท้าทาย และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ”
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ เวลาการทำงานมากกว่าปกติ 1 ชั่วโมง บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14 มี.ค. 2022
เลขานุการ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14 มี.ค. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำในทางที่ดี ”
บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานมาก ผู้บริหารใส่ใจ ปรึกษาได้
ชีวิตดี
บริษัทนี้ สามารถดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก จากที่ไม่เคยมีความรู้ด้านงานบุคคล ตอนนี้สามารถทำงานด้านนี้ได้ดีเลย 1 คนทำได้หลายอย่าง และทำได้อย่างมีคุณภาพ บริษัทสอนให้เรากล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอมากขึ้น
งานดี
ทุกคนสามารถนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
เงินดี
ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มากน้อย แต่บริษัทตอบแทนให้อย่างเหมาะสม
สังคมดี
โชคดีอย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าจะไปที่บริษัทไหน มักจะเจอเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าที่ดีเสมอ อย่างที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน มักให้คำแนะนำอย่างดี ช่วยเหลือทุกอย่าง ดีมากๆๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
2 ธ.ค. 2021