บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
The world’s leading contract logistics provider
21
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถเติบโต ”
ดีครับ
ชีวิตดี
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานสามารถเรียนต่อปริญญาโท ได้โดยบริษัทออกทุนให้ 🥰🥰🥰
งานดี
บริษัทในฝันอยากกลับไปร่วมงานอีกครั้งครับ
เงินดี
ดีครับ
สังคมดี
ดีครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 ม.ค. 2021
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ ไม่ปิดโอกาสพนักงาน ”
การ training สำหรับพนักงานเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับ บริษัทนี้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 มิ.ย. 2019
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดีไม่ใช่เพื่อพนักงานแต่ยังเพื่อครอบครัวเราด้วยค่ะ ”
บริษัทมีความมั่นคง
ชีวิตดี
งานคือส่วนหนึ่งของชีวิต ประจำวัน เราสามารถรับผิดชอบงานที่ทำไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
งานดี
เป็นการรับฺผิดชอบงานตามหน้าที่ของเรา ทำซ้ำๆเดิมๆ
เงินดี
การปรับเงินเดือนประจำปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดค่ะ ด้วยการปฏิบัติงานที่ได้ตามเป้าหมาย หรือได้เกินเป้าหมายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ควรจะได้รับการปรับขึ้น 8-10%ต่อปี
สังคมดี
มีผู้คนหลากหลาย แตกต่าง แต่สิ่งที่เราอยู่ร่วมกันได้คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16 ส.ค. 2019
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ดูแลเอาใจใส่พนักงานดีมาก ”
บริษัทใส่ใจพนักงานเป็นอย่างดี พนักงานต้องการสิ่งใด ทางบริษัทจัดหาให้ตลอด เหมือนอยู่กันแบบครอบครัว DHL ให้โอกาส ให้ความสำคัญต่อพนักงานดีที่สุด
ชีวิตดี
บริษัทใส่ใจพนักงานเป็นอย่างดี พนักงานต้องการสิ่งใด ทางบริษัทจัดหาให้ตลอด เหมือนอยู่กันแบบครอบครัว DHL ให้โอกาส ให้ความสำคัญต่อพนักงานดีที่สุด
เงินดี
เีมา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 ก.พ. 2022
บริการลูกค้า
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้า
ชีวิตดี
เคยทำที่ บริษัท DHL ตำแหน่ง CS Call Center ลักษณะงาน รับสาย ติดตามสินค้า ติดต่อประสานงาน มห้ข้อมูลกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า พึ่งพอใจกับ บริการ ของบริษัท
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 มี.ค. 2022