บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPF ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานสากล
46
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิวที่น่าสนใจ
รีวิว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดีจะว่าดีก็ดีอยู่น่ะค่ะ งานก็มีความทันสมัยตลอดเวลา ”
บริษัทมีความพร้อมด้านสวัดดีการดีเยี่ยม ดูแลtake care พนักงานค่อนข้างดีเลย
ชีวิตดี
พนักงานทุกคนน่ารักมีวินัยร่วมถึงผู้บริหารด้วย
เงินดี
ผลตอบแทนที่ได้รับดีค่ะ
สังคมดี
พนักงานส่วนมากมีแต่ช่วยกัน ส่วนหัวหน้าก็เอาใจใส่ลูกน้องได้ชั่วถึง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 ต.ค. 2022
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการค่อนข้างดี มีโอทีเมื่อต้องทำงานล่วงเวลา และสามารถเบิดค่าใช้จ่ายได้จากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ”
เพื่อนร่วมงานดี สามารถให้คำปรึกษากันได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 ต.ค. 2022
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีความมั่นคง ”
เป็นบริษัทใหญ่ทำหลายธุรกิจผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น1ในปัจจัย4 ที่ทุกคนบนโลกต้องใช้นั่น คือ อาหาร
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดีและเปิดโอกาสให้คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อสดกระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา
งานดี
เป็นบริษัทที่เน้นการปรับตัวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อลดงาน และให้ทุกคนได้คิดสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ
เงินดี
ไม่ว่าสถานะการณ์เศรษกิจจะเป็นเช่นไรบริษัทก็มีปรับเงินเดือนและให้โบนัสทุกปี
สังคมดี
เอื้อเฟื้อเหมือนคนในครอบครัวทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 ส.ค. 2022
วิศวกร
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ถ้ามีศักยภาพในตัวจะได้แสดงออกมาแน่นอน ”
งานหนัก ถ้าสู้งานยินดีต้อนรับ
ชีวิตดี
Workload เยอะด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่ แตกแขนงไปหลายที่ แต่พนักงานในบางตำแหน่งหน้าที่กลับน้อย ชัวโมงการทำงานที่เยอะ เนื่องมาจาก Workload และไม่มีผลตอบแทนในส่วนนี้
งานดี
ถ้าคุณมีศักยภาพและมีคนมองเห็น คุณถึงจะได้โอกาสสร้างผลงาน พนักงานที่นี้หลายคนเป็นคนที่เก่ง
เงินดี
ฐานค่อนข้างสูงแต่ปรับขึ้นไม่สูงมาก ค่ารักษาพยาบาลคุ้มมาก แต่อย่างอื่นไม่ค่อยมีให้
สังคมดี
เรื่องทั่วไปนอกจากการทำงานถือว่าดี หัวหน้ามีความสามารถ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
3 ส.ค. 2022
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
งานกดดัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 มิ.ย. 2022