บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด
อุตสาหกรรมสิ่งทอยานยนต์
6
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.6
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.5
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.7
“ งานมีความท้าทาย ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี
อนุมัติวันลาง่าย เลิกงานตรงเวลา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ก.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.5
“ สวัสดิการดี มีกิจกรรม และรางวัลบ่อย ”
มีมุมกาแฟ นั่งชิว ตอนพักเบรก เครื่องทำกาแฟใหม่ หลายรสชาติ โรงอาหาร ข้าวฟรี และกับข้าวรสชาติดีเมหนูหลากหลาย ชอบมากคือตามสั่ง ต้มยำผัดข้าว
ชีวิตดี
flexible working time
สังคมดี
ทำงานเป็นตัวเอง ตามหลักการได้แดสง เสนอ งานและพิจารณาปรับปรุง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 มิ.ย. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ และทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ well being การให้การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และประสบการณ์การทำงานที่ดีมาก 2) ”
วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวร่วมสมัยที่สามารถเข้ากันได้ด้วยดี ไม่ล้าสมัย แต่พยายามให้ระบบมีความทันสมัยตลอดเวลา พนักงานสามารถหารือกับ top managment ขอความช่วยเหลือ ได้ทุกเวลา
ชีวิตดี
-ให้ความสำคัญต่อ work life balance - sensitivity to other - ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของพนักงาน - บริษัท อยากให้พนักงานมีความสุขในการงาน - ทุกบริษัทมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย แต่ที่บริษัทนี้ มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย let's say ส่วนดี 98% ส่วนเสียไม่ถึง 2%
งานดี
บริษัท พยายามมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ และความชำนาญ ของพนักงาน มากที่สุด สร้างแรงจูงใจในการทำงาน มากกว่าบังคับให้ทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงาน แสดงความสามารถ และสร้างความเป็นมืออาชีพให้พนักงาน รวมทั้งพยายาม สร้างการบริหารงานให้ทันยุคสมัย และทันต่อเหตุการณ์
เงินดี
บริษัทมีการสำรวจโครงสร้างค่าจ้าง และผลตอบแทน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้เหมาะกับอุตสาหรรม และสถานะของบริษัท
สังคมดี
ไม่มีการเล่นการเมืองในบริษัท ทุกระดับ การทำงานมีความโปร่งใสตรงไปตรงมา เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี ประกอบกับบริษัทมีนโยบายให้หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความชำนาญในด้านใดให้สอนงานคนอื่นๆ เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 พ.ค. 2022
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.5
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.0
“ มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ผู้บริหารเข้าถึงง่ายและเปิดกว้าง ใช้ program และ system ช่วยทำงานและมีนโยบาย paperless ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 พ.ค. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ บริษัทพัฒนาไปพร้อมๆกับพนักงานทุกคน มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถเสมอ ทั้งหัวหน้าและผู้บริหารให้การสนับสนุนเต็มที่ ”
งานดี
We have opportunities to grow ourselves for both professionals and personal.
เงินดี
It depends on performance management and business profit. Pay well and in general, increasing salary annually and bonus around 2-3 months.
สังคมดี
We are working as we are a team, we are one.
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 เม.ย. 2022