บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด
4
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.8
งานดี 4.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
“ ดีมากๆๆ ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตที่บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด ดีมาก ทุกคนในบริษัทมีความเป็นกันเองมากๆไม่ถือว่าใครจะอยู่ในต่ำแหน่งอะไร ทุกๆคนที่นี่ให้ความสำคัญกับทุกคน ทำงานกันแบบสบายๆ ไม่ถือตัว ในส่วนของผู้บริหารนั้นดีมากๆ สามารถพูดคุยกันเหมือนเพื่อน พี่น้อง ใจดีมากๆ
งานดี
งานที่บริษัทนี้ดีมากๆ
เงินดี
ผลตอบแทนที่นี่ดีมากๆ
สังคมดี
สังคมที่นี้เป็นกันเองมากๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 มิ.ย. 2021
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 3.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.2
“ พยายามพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล ”
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาเรื่อยๆ ภายใต้การทำงานหนักของพนักงาน
งานดี
งานระดับวิศวกร หรือหัวหน้างาน ค่อนข้างหนัก มีงานมาท้าทายความสามารถอยู่เรื่อยๆ โรงงานต้องการพัฒนามาตรฐานการทำงานให้เป็นสากล แต่ยังไม่ถึงเป้าที่คาดหวัง
เงินดี
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน อาจจะดีกว่านิดหน่อย แต่ยังสู้บริษัทใหญ่ๆ ในนิคมฯ ทางภาคตะวันออกไม่ได้
สังคมดี
คนทำงานในโรงงานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหัวหน้างาน วิศวกร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่น และกลุ่มระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ก็ทำงานร่วมกันได้ดี แต่คนในพื้นที่ทัศนคติ ความเป็นมืออาชีพ ยังสู้คนที่ทำงานในเขตนิคมฯ ใหญ่ๆ ไม่ได้ ยังมีแนวคิดเป็นสังคมเกษตรอยู่ ( รอบๆ เป็นทุ่งนา)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
1 ก.ค. 2020
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 3.0
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29 พ.ค. 2020
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.0
“ งานท้าทายความสามารถ ขอแค่แสดงศักยภาพออกมา ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19 เม.ย. 2020