บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (J&T Express)
12
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ อยากให้รับพนักงานเก่าเพิ่ม เพราะเป็นพนักงานรุ่นเเรกๆ ที่เปิดบริษัท ”
อยากให้รับพนักงานเก่าเพิ่ม เพราะเป็นพนักงานรุ่นเเรกที่บริษัทเปิดทำการ เเต่ที่ลาออกเพราะมีเหตุจำเป็น รักองศ์กรนี้ ผู้บริหารเป็นกันเอง
ชีวิตดี
ปานกลางค่ะ อยากร่วมงานกับเจแอนด์ทีอีก แต่ไม่รับพนักงานเก่า.
งานดี
อยากร่วมงานอีกครั้ง เพื่อนร่วมงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22 เม.ย. 2020
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ขอบคุณประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ”
สำหรับเด็กจบใหม่อยากให้ลองเข้าไปสัมพัสการทำงานของบริษัทนี้มีครบทุกรสชาติ ครบทุกหน้าที่ จะได้ประสบการณ์ที่หน้าสนใจ และได้แข่งกับตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ดีมากๆ
ชีวิตดี
เป็นบริษัทเปิดใหม่และยังขาดความพร้อมในการคุบคุมและบริหารจัดการหลายด้าน แต่บริษัทก็มีการพัฒนาด้านต่างๆมาเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ทำให้พนักงานหลายฝ่ายเกิดแรงกดดันสูงจากผู้บริหารเองและผู้ใช้บริการ
งานดี
งานมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นงานบริการด้านการขนส่ง ต้องพูดคุยกับลูกค้าและให้คำปรึกษากับพนักงานหน้าร้านในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
เงินดี
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้
สังคมดี
มิตรไมตรีที่ดีต่อกันช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
6 ม.ค. 2021
การคมนาคมขนส่ง
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ จัดการระบบใหม่หมดคงจะดีมากเลย ”
ไม่มี
เงินดี
บริษัทดีจริงๆ แต่หัวหน้าระดับล่างๆ ไม่ผ่านเลย(ทุกแผนก)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 ก.ย. 2019
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ พอใช้ ในทุกๆเรื่องครับ ”
ไม่มีความยืดหยุ่นครับ
ชีวิตดี
ดีพอใช้ครับ เนื่องจากการทำงานที่แข่งกับเวลา จึงไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนครับ
สังคมดี
สังคมในบริษัทถือว่าแค่พอใช้ ครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28 มี.ค. 2022
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ได้ความรู้ ท้าทาย กล้าแสดงออก ”
-
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
4 เม.ย. 2022