บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
61
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง โบนัสดี แต่หากทำงานในศูนย์กระจายสินค้า ต้องมีความอึด ทึก ทน และมีชั่วโมงการทำงานที่ยาว ภาวะความกดดันสูง ”
บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ มีสายงานที่เติบโตได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานที่สาขา ทั่วประเทศ
ชีวิตดี
ชีวิตของพนักงานที่ทำงานในศูนย์กระจายสินค้า เวลาความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะน้อยเพราะต้อง support กิจกรรมการส่งสินค้าเข้าสาขาต่างๆ ทั่วประเทศให้ทันขายยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการหยุดเลย ฉะนั้นชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว พนักงานต้องบริหารจัดการให้ดี
งานดี
1.ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และการฝึกอบรมนอกสถานที่น้อยมาก 2.ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมในคอร์สที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องนำมาปรับใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานตามหลังเพื่อนๆ ใน Level เดียวกัน
เงินดี
การจ่ายโบนัสประจำปีค่อนข้างสูงมาก
สังคมดี
ภาพรวมการช่วยเหลือกันใน องค์กรค่อนข้างโอเคร
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
17 ก.ค. 2022
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สายงานท้าทายความสามารถ และสวัสดิการดีเยี่ยม ”
สังคมแห่งการพัฒนา และเรียนรู้ สายงานค้าปลีก - ค้าส่ง
ชีวิตดี
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสายงานค้าปลีก-ค้าส่ง รวมถึงได้แสดงความสามารถ และไอเดียในการบริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย และทีมงาน ,มีการส่งเสริมพัมนาด้านการอบรมและให้ความรู้ในสายงาน และตัวสินค้าอย่างดีเยี่ยม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 มี.ค. 2022
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
เพื่อนร่วมงานดีเป็นกันเอง
ชีวิตดี
เงินน้อย งานเยอะ เพื่อนร่วมงานดี
งานดี
งานดี สวัสดิการดี เงินยังน้อยไปนิด
เงินดี
ผลจอบแทนน้อยกว่างานที่ทำ
สังคมดี
-
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
9 มี.ค. 2022
ผู้บริหารระดับสูง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นงานที่ท้าทายและพัฒนาทักษะการทำงานแบบเจ้าของและรายได้รวมถึงสวัสดิการดีในตำแหน่งงานระดับที่สูง ”
เป็นการทำงานและเติบโตจากผลงานอย่างแท้จริง การทำงานมีความเครียดและกดดันสูงในตำแหน่งสูง ซึ่งถ้าผลงานได้ตามเป้าหมายก็เป็นผลดีต่อการเติบโตเช่นกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 มี.ค. 2019
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ดีมากครับ. เป็นองค์กรที่ดีมากครับ ”
สภาพแวดล้อมการทำงานดีมากครับ
ชีวิตดี
ดีมากครับ
เงินดี
ดีมากครับ
สังคมดี
อยากร่วมงานมากที่สุด. เป็นบริษัทที่ดีที่สุด
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 มิ.ย. 2022