บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.9
งานดี 4.3
เงินดี 2.9
สังคมดี 3.5
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 4.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ เป็นบริษัทขายวิศวกรรม ความมั่นคงไม่มี ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่มี ”
เหมาะกับผู้มีประสพการณ์ ทำงานแข่งกับเวลา ทำงานกับความกดดัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 ต.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ ”
ชีวิตดี
เป็นบริษัทที่ดีมากๆ มีความเป็นมืออาชีพสูง สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
19 เม.ย. 2022
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 3.7
“ สวัสดิการดี ”
มีความรับผิดชอบชัดเจน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
1/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
25 ก.พ. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 4.5
เงินดี 3.5
สังคมดี 2.7
“ เนื้องานมีความท้าทายสูง, เป็นสังคมย่อยที่ดี, ช่วยเหลือเกื้อกูล, สวัสดิการครอบคลุมและดี พนักงานมีความรับผิดชอบสูงมาก ”
บริษัทที่ดีครับ
ชีวิตดี
สามารถพัฒนาชีวิตการทำงานได้ดีขึ้น มีความอดทนสูงขึ้น พร้อมทั้งคุณธรรม ประกอบกับมีการพัฒนา ทักษะความรู้ด้านการทำงานทางด้านสาขาอาชีพ, ทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน, ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ทางด้านสาขางานอื่นอีกครับ
งานดี
มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างไม่มีจำกัด เพราะการงานต้องประสานงานกับหลายสาขาของเนื้องาน มีการสร้างความสัมพันธ์กันในระหว่างงานและคนให้สอดรับกันไปตาม ระยะและเวลาขอบเขตของงาน เพราะงานที่รับมามีวันเริ่มต้นและวันจบงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งค่าปรับงานล่าช้า ดังนั้น เราต้องรักษาคุณภาพของงานและคนไปพร้อมๆกันด้วยครับ
เงินดี
การจ่ายเงินเดือนนั้น เป็นการล้อไปตามราคาของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นก็จะมีความต่างกันอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนั้นๆ ของยุคสมัยครับ สรุป ระดับกลางๆนะครับ ไม่ได้ว่ามากหรือน้อยประการใด เพราะการจ่ายเงินเดือนก็ต้อง วิเคราะห์ประเมิน วัยและประสบการณ์ เป็นต้น
สังคมดี
เป็นสังคมที่ดีครับ ทุกคนล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อรับเงินเดือนเพื่อครอบครัวของตัวเอง ทุกคนพร้อมสนองนโยบายการทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อจะได้ผลิตงานออกมาอย่างมีคุณภาพและถูกใจลูกค้าเป็นที่สุดครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
13 ก.ค. 2020
กฎหมาย
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.0
ชีวิตดี 2.0
งานดี 2.7
เงินดี 3.5
สังคมดี 2.0
“ This company is very good and very well management all department ”
the culture some of department still not well about relationship ..... like me working here 2 month ago but 2 safety in my department they not ever asking anything to me like invite to talk lunch dinner some of them house room or any party also work almost not teaching or tell about key point of working that follow up procedure or follow Owner policy or work instruction away let me found mu myself ...... and unfair some overtime gave difference not same as same other ...(everyone working need incentive or overtime for make up salary) ... They knew about me lost job 3 month before join here many payment house cares support my family were got problem and need moneys to balance that all.. but I dose't care from them I m here only short job and I still find and looking for new job that better more then this.... all my life found job by myself and ever been let somebody (relationship) like Father Uncle Aunt elder or any friends to give them work....
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
9 ก.ย. 2019