บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Siam City Cement PCL. is one of the leading cement manufacturers in Thailand.
18
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ การทำงานเป็นทีม ”
ดีเยี่ยมทุกด้าน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
8 ส.ค. 2019
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16 ก.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใช้เวลาให้กับงานมากกว่าให้ครอบครัว ”
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานระยะสั้นมากกว่า
ชีวิตดี
เหมาะสำหรับวิศวกรจบใหม่และไม่ต้องการทำงานที่เดิมนานๆ
เงินดี
เงินเดือนขึ้นค่อนข้างต่ำ และไม่มีโอทีให้ระดับหัวหน้างานถึงแม้จะทำงานล่วงเวลาตามที่หัวหน้าสั่ง แต่จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้
สังคมดี
เหมาะสำหรับคนโสดและอยากทำงานตลอดเวลา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
1 มิ.ย. 2022
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
เปิดใจรับฟัง และมองให้กว้างขึ้น
ชีวิตดี
สร้างตัวได้ อู่ข้าวอู่น้ำในการดำรงชีวิตตลอดที่ผ่านมา
งานดี
บริษัทชั้นนำแห่งการลงทุนและกระจายสินค้าที่ดีควรเป็นแบบอย่างมาประบใช้ในการทำงานที่มีปนะสิทธิผลต่อไป
เงินดี
พอใช้
สังคมดี
ช่วยเหลือกันในทีม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
29 มี.ค. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ต้นแบบความสำเร็จของมนุษย์พันธ์ HR ”
ทำงานด้านบุคคลมาตลอด จนเคยลองเปลี่ยนไปทำสาขาอื่นๆบ้าง สุดท้ายก็หัดมาทำบุคคลจนถึงปัจจุบันก็เพราะต้นแบบงานบุคคลจากที่ปูนกลางนี้แหละครับ
ชีวิตดี
ผมร่วมงานตั้งแต่เมื่อ 30ปีที่แล้ว ทำงานสนุกมาก เราอายุน้อยมีแรงพลังช่วยงานของโรงงานที่สระบุรีทุกอย่าง ประสบการณ์จากที่ปูนกลางสะสมสร้างให้ผมเป็นผู้บริหารในสายงานHR ได้อย่างแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ครับ
งานดี
เมื่อ30ปีก่อนใช้ระบบmanual ทุกอย่าง แต่นี้คือพื้นฐานของระบบที่ทันสมัยในปัจจุบันครับ
เงินดี
เมื่อ30ปีก่อน ระบบค่าตอบแทนใกล้เคียงกับระบบราชการมาก แต่ปัจจุบันหลังจากเปลี่ยนแปลงบริษัทไปสู่มาตรฐานสากล ระบบค่าตอบแทนค่อนข้างจูงใจมากยิ่งขึ้น
สังคมดี
30ปีก่อนนี้ หัวหน้างานจะเป็นต้นแบบให้เราได้เดินรอยตามได้อย่างดีมาก จนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการทำงานในชีวิตปัจจุบันได้อย่างดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
2 มี.ค. 2022