บริษัท ดีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด
9
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บริษัทขนาดใหญ่ ”
โดยรวมเกือบจะดี เสียดายเงินเดือนตามตำแหน่ง น้อยไปหน่อย โบนัสก็น่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
18 มี.ค. 2019
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ให้พักร้อนเยอะกว่าที่อื่น แต่ปรับเงินเดือนต่อปีน้อยมาก ”
สิ่งแวดล้อมดีมาก เครื่องใช้สำนักงานดี และมีการปรับปรุงระบบใหม่อยู่เสมอ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
19 มี.ค. 2019
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ The Best school for my career.. ”
One of the good company in the world !!
ชีวิตดี
ทิศทางของหัวหน้างานกับทิศทางของบริษัทไม่ค่อยจะสอดคล้องกัน อาจเนื่องจากหัวหน้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายของบริษัทฯ และเป็นกังวลแต่เฉพาะกับงานที่รับผิดชอบของตัวเองมากจนเกินไป
งานดี
เปิดโอกาสให้พบเจอกับงานที่ท้าทายแต่ขาดการสนับสนุนจากหัวหน้างานเนื่องจากหัวหน้างานไม่ได้ลงมาดูในรายละเอียดการทำงานอย่างแท้จริง, ความท้าทายมักถูกส่งให้กับผู้ที่ไม่มีปากเสียงในการโต้แย้ง แต่ไม่ได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ที่เหมาะสมในงานที่ท้าทายนั้นๆ
เงินดี
เมื่อพนักงานมีความสามารถซึ่งสามารถประเมินได้จากงานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อผลงานดีควรมีการโปรโมทหรือชมเชย ไม่ใช่การมอบหมายงานที่ท้าทายให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลที่บุคลากรของบริษัทฯ DHL ต้องออกจากบริษัทฯเพื่อหาความก้าวหน้าในอาชีพจากบริษัทฯอื่น
สังคมดี
คงหนีไม่พ้นกับการประเมินผลงานจากความรู้สึกมากกว่า Score card ซึ่งกลายมาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
5 มี.ค. 2019
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ระบบการทำงานดี ”
เงินเดือนและโบนัสน้อย ไม่ค่อยมี ot
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18 มี.ค. 2019
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีมาตรฐานในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน ”
เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานค่อนข้างดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
5 มี.ค. 2019