บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
26
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ถ้าเป็น Seagate ในช่วงเวลานั้น ก็จะพูดได้ว่า "Seagate เป็นทั้งสถานที่ทำงานที่ให้คนมีรายได้ และ เป็นสถาบันสร้างบุคคลากรให้มีคุณภาพ" เพราะ Seagate เป็นองค์กรพัฒนาตัวเองให้ล้ำสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์โลกาภิวัฒน์ ในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ”
ปัจจุบัน Seagate เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะโรงงานผลิต เหลืออยู่ในไทย แค่ 2 ที่ คือ โรงงานถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ กับโรงงานที่ โคราช นครราชสีมา ซึ่งจะผลิต แค่ Assembly Part ดังนั้น สถานการณ์ภายในองค์กร น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่่นกัน และชุดผู้บริหารองค์กร ก็ไม่ใช่ชุดเดิม ซึ่งชุดเดิมเป็นก่อตั้ง Seagate แต่ชุดปัจจุบัน จะเป็น ฺBusiness Man ที่ซื้อหุ้นเข้ามา
ชีวิตดี
สวัสดิการเรื่องวันลาพักร้อน นับว่าดีมาก เพื่อเทียบกับ บริษัทเอกชน อื่น ๆ เพราะ ลาพักร้อน ได้ 14 วันต่อปี และถ้าใช้วันลาไม่หมด สามารถนำไปสมทบในปีถัดไปได้เท่าจำนวนวันที่เหลือ แต่ทบได้แค่ปีเดียว
งานดี
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบ ในการควบคุมการทำงานจึงต้องทันสมัยอยู่เสมอ และมีการผันเปลี่ยนรวดเร็วมาก ทำให้เราต้อง เรียนรู้ ปรับสภาพการทำงาน และพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอตามไปด้วย
เงินดี
Seagate ให้ฐานเงินเดือนพนักงาน ค่อนข้างสูง แต่เนื่องด้วย Seagate เป็นองค์กรใหญ่ ณ เวลานั้น มีพนักงานในไทย ประมาณ 12,000 กับ โรงงานผลิต 6 โรง ต่างสถานที่กัน จึงทำให้ สวัสดิการเรื่อง โบนัสค่อนข้างต่ำ คือ 1 เดือน ต่อปี แต่มี Profit Sharing จ่ายพนักงาน ทุก ๆ ไตรมาศ ซึ่งจำนวนที่ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
สังคมดี
Seagate เป็นองค์กรใหญ่ บุคลากรต่างถูกคัดสรรมาจากหลายที่ หลายสถาบัน แต่แผนกก็มักจะดึงคนจากสถาบันเดียวกันเข้ามา จึงเกิดการแข่งขันในการทำงานค่อนข้างสูง แต่ภายแผนกเดียวก็ได้รับความร่วมมือสูงเช่นกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12 พ.ค. 2020
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ โดยรวมดีในทุกด้วน ”
เป็นสถานที่ทำงานที่ดีมาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
23 พ.ค. 2019
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ถ้ามีโอกาส ลองเข้าทำงานเลยครับ ”
มีการพัฒนาการค่อนข้างดี
ชีวิตดี
มีคุณภาพการทำงานที่ดี หากมุ่งมั่นในงาน คุณจะไปได้ก้าวไกล
งานดี
โดยรวมดี
เงินดี
ดี
สังคมดี
ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
5 มิ.ย. 2020
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดีมาก ”
อยากกลับไปทำงานอีก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 ส.ค. 2019
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานท้าทาย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ดี ”
เงินเดือนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
8 มิ.ย. 2019