บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด
10
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สังคมดี สวัสดิการดี ชีวิตดี ”
ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง เราได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
23 ต.ค. 2021
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ อบอุ่น ดูแลเหมือนคนในครอบครัว ”
ชีวิตดี
เหมือนบ้านหลังที่สอง ของการใช้ชีวิต ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว มีความสุขในการทำงาน และสนุกทุกครั้งที่ทำกิจกรรม เปิดโอกาสให้เราได้ทำในสิ่งที่ต้องการ ทั้งการฝึกอบรม กิจกรรม ร่วมทั้งยังดูแลพนักงานดีมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ปกป้องเราและหามาตรการมาช่วย Support เราอย่างดีที่สุด
งานดี
ที่นี่จะให้โอกาสในการทำงานเสมอ มีการเปลี่ยนหน้าที่กันทำงานเพื่อใหเกิดความชำนาญและทักษะในหลายๆ ด้าน และยังได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่สำคัญและเป็นความลับอีกด้วย
เงินดี
ผลตอบแทนที่มากกว่าตัวเงิน คือสวัสดิการที่ดูแลเรายามเจ็บป่วย ไม่สบาย และถึงแม้ที่นี่จะให้โบนัสสูงทุกปี แต่ผู้บริหารจะสอนวิธีการเก็บ การใช้เงิน เพื่อให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นกัน
สังคมดี
ที่นี่จะอยู่กันแบบพี่น้อง เรารู้จักกันหมดทุกคน เพราะเราทำงานใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตหรือผู้บริหาร หากมีปัญหา สามารถมาหาผู้บริหารได้เลย ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร ช่วยเหลือกันตลอดถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตนเองก็ตาม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ต.ค. 2021
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บ้านหลังที่สอง มีรากฐานที่มั่นคง พร้อมสนับสนุนให้เราเติบโต ”
งานดี
งานที่ดี บริษัทมีการบริหารงานและจัดการงานอย่าง Real time แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็น การแชร์ทักษะการทำงานใหม่ๆร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มีกิจกรรมการแข่งขันในการพัฒนางานที่ทำของแต่ละแผนกซึ่งท้าทายมาก
เงินดี
ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท คุ้มค่ากับการทำงาน และมี OT ให้พนักงานทำตลอด และพูดในเรื่องของโบนัสถือว่าได้รับอย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับการทำงานมาทั้งปี สำหรับดิฉันที่นี่คือฐานรายได้ที่มั่นคง
สังคมดี
บริษัทมีสังคมที่ดีมากๆ อยู่กันแบบพี่แบบน้อง พึ่งพาอาศัยกัน มีการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานทุกคนในตระหนักถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เมื่อมีกิจกรรมที่แผนกนั้น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ต.ค. 2021
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ผลตอบแทนดี กิจกรรมเลิศ ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดีมาก
งานดี
มีกิจกรรมให้เราได้แสดงความคิดเห็นบ่อยๆ แตกต่างจากที่เราเคยทำจากบริษัทที่อื่นมา ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ
เงินดี
โดยรวมแล้ว คิดว่าเป็นบริษัทต้นๆในอยุธยา ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี เทียบเท่าอุตสาหกรรมยานยนต์
สังคมดี
สังคมเพื่อนในองค์กรดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ต.ค. 2021
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิกดี ”
ชีวิตดี
ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตพนักงานดีขึ้น
งานดี
ง่นดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
23 ก.ค. 2022