ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทุกความสำเร็จ...เกิดขึ้นได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
107
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานดีมาก ”
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
1/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29 พ.ค. 2023
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ได้ความรู้ ประสบการณ์ มีความท้าทาย ”
มีความท้าทาย เติบโตในความคิด และความรู้งาน มีสวัสดิการดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 พ.ค. 2023
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดีการดีครับ ”
ยอมรับว่ามีสวัสดิการดีพอสมควรหมายถึง ต่อตนเองและครอบครัว
ชีวิตดี
ที่ความมั่งคงดีและต้องมีความอดทนสูง
งานดี
ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากขี้น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
31 มี.ค. 2023
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ”
มิตรภาพที่ดี
ชีวิตดี
ได้เจอรุ่นพี่ที่ดีแนะนำและสอนทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต เพื่อนรอบข้างก็ดีมาก บรรยากาศโดยรวมดีมากค่ะ แถมสวัสดิการดีมากเช่นกัน สำหรับเราที่ตอนนั้นเป็นเด็กจบใหม่เป็นประสบการณ์การทำงานที่ดีมากเลยค่ะ
งานดี
การทำงานที่ธนาคารกรุงเทพเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ แต่ระบบงานอาจจะยังเป็นแบบเก่าอยู่ อาจจะมีการเขียนมือบ้าง(ที่ไม่ได้ทำผ่านคอมพิวเตอร์) แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานมากค่ะ
เงินดี
รายได้เหมือนบริษัทใหญ่ๆทั่วไป เด็กจบใหม่ได้ตามพื้นฐาน คนที่มีประสบการณ์แล้วได้ตามประสบการณ์ อาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ที่ธนาคารกรุงเทพสวัสดิการของพนักงานดีมากในทุกๆด้าน
สังคมดี
สังคมในที่ทำงานที่เราเจอดีมาก เจอพี่ร่วมงานที่ดี เพื่อนที่ดี ให้คำแนะนำในการทำงานตลอด ตอนเราทำผิดก็คอยเตือนคอยบอก ตอนที่เราลาออกมา มีการจัดเลี้ยงส่งเราโดยไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องไป แต่พี่ๆเพื่อนๆที่ไปรวมทั้งหมดเกือบ 20 เราประทับใจมาก ทั้งๆที่เราเป็นแค่เด็กจบใหม่ในตอนที่เริ่มงาน ไม่เคยลืมมิตรภาพที่นี้เลย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22 มี.ค. 2023
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ Work นะ แต่ไม่ Wow เท่าที่หวังไว้ ถ้าไม่ได้อยู่ประจำสาขาจะ Wow สุดๆ ”
ชีวิตดี
อาจจะมีเรื่องความกดดันบ้าง แต่ถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะสามารถผ่านไปมันไปได้และได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเป็นผลตอบแทน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20 มี.ค. 2023