บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
8
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร