บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต (Power to Enhance Life)
14
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: กทม. (บางกะปิ)
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: กทม. (บางกะปิ)
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล