บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพมหานคร