บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เรามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยฝีมือการก่อสร้างพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
7
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (ประเวศ)