โลตัส
โลตัส ประกอบธุรกิจค้าปลีก อยู่ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้บริการลูกค้ากว่า 2,000 สาขา
132
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
โลตัส
เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล
โลตัส
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: พะเยา
โลตัส
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: พิษณุโลก
โลตัส
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กทม. (ราษฎร์บูรณะ, บางแค)
โลตัส
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: ตาก
โลตัส
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
โลตัส
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: ระยอง