บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออก ปลาทูน่ากระป๋องและอาหารสัตว์
14
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (พญาไท)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (พญาไท)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กทม. (พญาไท)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (พญาไท)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (พญาไท)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (พญาไท)