บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
6
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน: 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน: 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน: 20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (ยานนาวา)
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน: 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (ยานนาวา)
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน: 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (ยานนาวา)