บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Agri-innovation for the future
17
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: ชลบุรี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: ชลบุรี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: ปทุมธานี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: ปทุมธานี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: ชลบุรี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: ปทุมธานี
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล