บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
27
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่: กทม. (ดินแดง)
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล