บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
Hire-purchase leasing services to agriculturists.
2
Review
5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง (SKL) เราให้คุณค่า และให้ความสำคัญด้านการดูแล และพัฒนาพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือ Key สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ SKL เน้นการทำงานเป็นทีม และมีบรรยากาศการทำงานของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้พนักงานได้เสนอไอเดีย และการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ
ชีวิตดี
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้ความสำคัญ และดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน (Employee well-being) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข
งานดี
บรรยากาศการทำงานแบบเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสในพนักงานได้เสนอไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000 ล้านบาท ด้วย...
วิสัยทัศน์
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยื่น
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตคลองหลวง, ปทุมธานี
เว็บไซต์