บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน) HONGMIN
1
Review
3.5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ฮองมิน ไม่ทอดทิ้งพนักงาน ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ เราดูแลพนักงานเสมือนพี่น้องตลอดมา
ฮองมินพัฒนาทักษะให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้
ชีวิตดี
ชีวิตดีๆ ที่ฮองมิน พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ดีเสมอ
งานดี
งานดีๆ ที่ฮองมินมีให้เสมอ
เงินดี
ฮองมิน ให้สวัสดิการและเงินค่าจ้างที่ดี
เสียงจากพนักงาน
พรศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์
HEAD CHEF
ระยะเวลาร่วมงาน 10 ปีขึ้นไป
"ผมทำงานที่ฮองมินมา 10 กว่าปี ฮองมินสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผม และครอบครัว ตลอดมา ผมรักฮองมิน เพราะผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน มีความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ไม่ทอดทิ้งพนักง...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ภัตตาคารที่คงคุณค่าอาหารจีนแบบตำรับโบราณรสชาติดั้งเดิมมากว่า 30 ปี แต่ให้การบริการแบบร่วมสมัย รวดเร็ว การจัดการร้านให้ดูกระทัดรัด เพื่อลบภาพลักษณ์ภัตตาคารจีนแบบเดิมๆ ให้สมกับยุคสมัยในปัจจุบัน และยึดหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ, การบริการที่ประทับใจ
" ฮองมิน " รูปลักษณ์...
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านอาหารที่มีนวัติกรรมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจ
โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี และปลอดภัย
2. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร
3. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ที่อยู่
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
สมัครงานกับฮองมิน / หลิวเชียงฟง