บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
13
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เฌอร่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลังคาและผนังด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผลงานสร้างสรรค์ของเฌอร่าถือเป็นผลงานศิลปะที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสำหรับตลาดทั่วโลก ภายใต้ "นโยบายสีเขียว" ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ ซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุรีไซเคิลในขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งพลังงาน ตลอดจนลดมลภาวะ

เรากำลังค้นหาบุคคลที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นเข้าร่วมทีม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
ชีวิตดี
สนับสนุนชีวิตที่ดีและพึงพอใจสำหรับพนักงานของเรา
งานดี
โอกาสและการพัฒนาตนเอง
เงินดี
ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์