บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2
Review
4.5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
แล้วจะรู้ว่าเรา..ใส่ใจคุณขนาดไหน
ชีวิตดี
สังคมในสหวิริยา เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่วมมือร่วมใจ เปรียบเสมือนพี่น้องและครอบครัวเดียวกัน
งานดี
เราสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับลักษณะงานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นเลิศที่สุด
เงินดี
ถ้าถามถึงบริษัทที่ีมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลฯ นับเป็นบริษัทต้นๆในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ที่ผู้หางานจะนึกถึงเรา
เสียงจากพนักงาน
นายกนกพันธ์ เนตรใจบุญ
Sr.Engineer หน่วยงาน Maintenance
ระยะเวลาร่วมงาน 3 ปีขึ้นไป
ผมได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทสหวิริยาฯตั้งแต่จบใหม่มาจนถึงปัจจุบัน ถามว่าทำไมถึงเลือกมาทำงานที่นี่ ส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ผมรู้จักที่นี่มาตั้งแต่สมัยเรียนเนื่องจากอาจารย์จะพูดถึงให้ฟัง...
อ่านต่อ
นายกนกชาติ มีแก้ว
หัวหน้าศูนย์สรรหาบุคลากรกลุ่มบริษัทสหวิริยาฯ
ระยะเวลาร่วมงาน 9 ปีขึ้นไป
ผมผ่านงานมาหลายบริษัทครับ ซึ่งเติบโตมาในสายงาน HR มา ประสบการณ์รวมแล้ว 24 ปี ได้เห็นและร่วมงานกับหลายองค์กร ซึ่งก็ทำให้เราได้มีสิ่งเปรียบเทียบข้อดีของแต่ละองค์กรนะครับ
ที่ผ่านมาผมเห็นว่าหลายๆองค์กรให้...

อ่านต่อ
นส.บัวแสง กาญจนดิษฐ์
Sr.Supervisor หน่วยงาน Product Quality Assurance
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 6 ปีขึ้นไป
ดิฉันรู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่สหวิริยาฯ เพราะกว่าจะฝ่าฟันจนผ่านการคัดเลือกเข้ามาอย่างยากลำบากจนได้มาร่วมงานแล้ว เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่พบว่า ทุกคนให้การต้อนรับ ดูแล และให้คว...
อ่านต่อ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Employee's Photo
1
Post
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED COILS) เป็นรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 โดยใช้เงินลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตค...
วิสัยทัศน์
Leading Innovative and Realiable Steel Company
พันธกิจ
Innovate premium value steel product ,
service and market customers ; create sustainable
share value and trust for stakeholders
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์