บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
1
Review
5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"เพราะบุคลากร คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน"

นี่คือเหตุผลที่ทำให้บอร์เนียวฯ มีประวัติการดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานกว่า 160 ปี เราเชื่อมั่นว่าความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกท่าน มีส่วนช่วยผลักดันให้บอร์เนียวฯ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ จนกลายมาเป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ และสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นนำมาจนถึงปัจจุบันนี้

เราจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตการทำงานผ่านสวัส...
ชีวิตดี
บอร์เนียวฯ สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ และคอร์สการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการนำมาพัฒนาผลงานของตนเอง สนุกสนานกับการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ภายในบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
งานดี
"เริ่มต้นอนาคตกับการทำงานที่ดี เริ่มต้นที่ บอร์เนียว" บอร์เนียวให้โอกาสในการเติบโต ก้าวหน้าในสายงานอยู่เสมอ การทำงานจะมีความท้าทายใหม่ๆ ให้พนักงานได้เรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีโอกาสเติบโตไปด้วยกัน และให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บอร์เนียว
เงินดี
มีสวัสดิการดีๆ มากมาย เช่น โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และ พร้อมที่จะดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานทุกๆ คน ที่พร้อมทุ่มเททั้งแรงกาย และ แรงใจไปกับการเติบโตของบริษัท
เสียงจากพนักงาน
ปัท
Product Manager
ระยะเวลาร่วมงาน 13 ปี
ได้ร่วมงานกับองค์กรนี้มาตั้งแต่เรียนจบใหม่ องค์กรได้ให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
รวมทั้งมีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี เคารพในปัจเจกบุคคลและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก

อ่านต่อ
ตาล
Business system analyst
ระยะเวลาร่วมงาน 2 ปี
"การทำงานที่บอร์เนียว มีความท้าทายสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และ ที่นี่ได้เปิดโอกาสให้เราเเสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้เรากล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่อยู่น...
อ่านต่อ
เบญญา
Sales Administrator
ระยะเวลาร่วมงาน 2 ปี 8 เดือน
“การทำงานที่องค์กรนี้ มันทำให้เราได้โตขึ้นจริงๆ เหมือนยิ่งองค์กรเติบโต เราก็เติบโตไปด้วยเช่นกัน เราสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้หลายๆ อย่าง เราสามารถเรียกองค์กรแห่งนี้ว่า โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งก็ได้ การท...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มบริษัทโตโยต้า ทูโช แห่งประเทศญี่ปุ่น และ กลุ่มบริษัทมโนยนต์ และ ยังเป็นบริษัทผู้นำเข้า และ จำหน่ายอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ขัด ตัด เจาะ เทปกาว เคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีสำนักงานคลังสินค้า ทั้งหมด 8 แห่ง ...
วิสัยทัศน์
มุ่งไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศในการบริหารห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอุปกรณ์ยานยนต์ และ สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และ คู่ค้า เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
พันธกิจ
I Integrity มีศักดิ์ศรี และ จริยธรรม
A Attitude มีทัศนคติเชิงบวก
S Synergy ผนึกพลังร่วมกัน
P Performance มุ่งเน้นผลงาน
I Innovation พัฒนานวัตกรรม
R Respect เคารพในปัจเจกบุคคล
E Entrepreneur เป็นผู้ประกอบการ
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ยานพาหนะ/อะไหล่, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ที่อยู่
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์