บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
10
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
คุณจะได้การพัฒนาตนเองตลอดเวลา อัพสกิลทันทุกการเปลี่ยนแปลง ได้รับการดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว และเสริมสร้างความเป็นนวัตกรรม
ชีวิตดี
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน
งานดี
เข้ามาทำงานกับเรา จะได้ทั้งโอกาส ประสบการณ์ และความท้าทายในการทำงาน ที่จะกระตุ้นให้มีไฟในการทำงานอยู่เสมอ
เงินดี
เงินดี สวัสดิการครบ จบที่ BLCP
เสียงจากพนักงาน
พิชญุตม์ ภัทรอาภากร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รู้สึกได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง
อ่านต่อ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
Employee's Photo
3
Post
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับหน่วยผลิตแรก (717 เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และหน่วยผลิตที่ 2 (717 เมกะวัตต์) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งสอดคล้องกับกำหนดเวลาตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan; PDP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ...
วิสัยทัศน์
- มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
- ในการจะเป็นแบบอย่างสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของประเทศนั้น เราจะผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยเราจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่แผนผลิตไฟฟ้าของประเทศ
- เราจะยึดมั่นในคำสองคำที่เป็นหัวใจในการทำงา...
พันธกิจ
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยการจัดหาพลังงานสะอาดและมั่นคง
- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและความเชื่อถือ
- มุ่งมั่นความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพโดยอาศัยความร่วมมือและความสามัคคีของพนักงานทุกคน
- รักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรวมทั้งผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตเมืองระยอง, ระยอง
เว็บไซต์