บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์”
1
Review
5
Average


ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"เป็นบริษัทของคนไทยที่มีความมุ่งมั่นในการนำแบรนด์ไทยไปสู่เวทีโลก"
"เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชน โดยมีปณิธานว่า มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน"
"มีค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ"
"เป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและมีโอกาสเติบโต"
ชีวิตดี
"มีสวัสดิการที่ดีต่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน"
งานดี
"เป็นบริษัทฯ ที่ทันสมัยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร"
เงินดี
"ค่าตอบแทนที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ"
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์” มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า BUILDING A STRONGER COMMUNITY FOR ALL (มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน)

ปัจจุบันสินค้าของเบอร์แทรมภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเป...
วิสัยทัศน์
แบรนด์ไทยที่เป็น 1 ในเวทีโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์ มาจากภูมิปัญญาตะวันออก มีมาตรฐานและความก้าวหน้าด้านการผลิตระดับสากล โดยบุคลากรที่มีจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมสุขภาพของทุกคน
พันธกิจ
BUILDING A STRONGER COMMUNITY FOR ALL (มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน)
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
ยา/เภสัชกรรม
ที่อยู่
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์