บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
One of the world leading food companies
12
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“อายิโนะโมะโต๊ะ” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยเคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเน้นให้ความสำคัญของ CAREER & HUMAN DEVELOPMENT ซึ่งได้แก่ เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเปรียบได้กับการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ต้นไม้และดูแลจนเติบใหญ่แข็งแรง
ชีวิตดี
ชีวิตดี...ชีวิตที่มั่นคง
งานดี
งานดี...งานที่ก้าวหน้า
เงินดี
เงินดี...สวัสดิการที่ใ่ช่
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์. ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย มร.ซาบุโรสุเกะ ซูซูกิ ที่ 2​ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิแห่งแรก ณ ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2452 ภายใต้ชื่อ “อายิโนะโมะโต๊ะ”

51 ปีต่อมา ฐานการผลิตผงชูรสแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสม...
วิสัยทัศน์
ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนทั่วโลก โดยใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อแก้ปัญหาด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการบริโภคและประชากรผู้สูงวัย
พันธกิจ
มุ่งมั่นทุ่มเทในด้านอาหารและ สุขภาพของโลกและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เพื่ออนาคตของทุกคน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ที่อยู่
เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร