บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
6
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน ) ดำเนินกิจการ ก่อตั้งเมื่อปี 2526 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2534 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี.(Oriented Polypropylene Film) ต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อีกหลายประเภท ด้วยความมีคุณภาพได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานประกอบการรวม 3 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโต และฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้นประกอบด้วย โรงงานพิมพ์ฉลากกาวที...
ชีวิตดี
เพราะทุกคนในบริษัท คือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
งานดี
ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความความคิดเห็นอยู่เสมอ
เงินดี
"โบนัสทุกปี เราตอบแทนพนักงาน เหมือนที่พนักงานตอบแทนเรา"
เสียงจากพนักงาน
วัลภา ศรีเบ้า
HR & Recruiting Officer
ระยะเวลาร่วมงาน 3
เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และใส่ใจพนักงาน ทั้งในเรื่องของสวัสดิการ และสุขภาพ อยู่กับคนเก่งเราจะเก่งโดยอัตโนมัติ
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด(มหาชน) เริ่มธุรกิจในปี 2526 โดยเป็นผู้ผลิต O.P.P. (Oriented Polypropylene) ฟิล์ม และต่อมาได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายฟิล์มพลาสติกชนิดอื่นๆ เช่น ฟิล์มหด, ซี.พี.พี. (Cast Polypropylene) ฟิล์ม, ฟิล์มเคลือบโลหะ, ฟิล์มยืด, ฟิล์มสำหรับเคลือบ, ฟิล์มสูญญากาศผิวและฟิล์มป้องกัน บริษั...
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์