บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
20
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ
เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง"
มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข
นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
ชีวิตดี
มีบรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง พร้อมด้วยสวัสดิการที่หลากหลาย อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, สิทธิรักษาพยาบาลและของเยี่ยมไข้, การทำงานแบบ Flexi Hour & Work From Anywhere ชมรมสันทนาการต่าง ๆ และสวัสดิการส่วนลดสำหรับการใช้บริการ The Olympic Club Fitness เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
งานดี
มี Career Path เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่งขององค์กร องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Online รวมถึงหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรที่จะพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน
เงินดี
โครงสร้างเงินเดือนของ MBK มีการจ่ายค่าจ้างที่สามารถแข่งขันได้กับตลาด รวมถึงมีโบนัสประจำปี และสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefit) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกใช้รูปแบบสวัสดิการได้ด้วยตนเอง
เสียงจากพนักงาน
คุณรีรัมพร พงศ์พันธ์เกษม
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 1
ระยะเวลาร่วมงาน 3 ปี 6 เดือน
Flexi Benefit เป็นสวัสดิการทางเลือกของ MBK ที่มีหมวดหมู่ให้เลือกได้หลากหลายตาม Life Style ของเราเอง โดยได้นำไปใช้ในการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
อ่านต่อ
คุณวิชชุดา ธนากรโกศ
เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
ระยะเวลาร่วมงาน 5 ปี 4 เดือน
รถเมล์เป็นคนชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ และหา Activity ทำอยู่เสมอค่ะ
อย่างคอร์ส Freediving ที่รถเมล์เพิ่งได้ลงคอร์สเรียนไปนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สดีๆ ที่มาจากการใช้สวัสดิการทางเลือกหรือ Flexi Benefit ซึ่งเป็...

อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้ Concept “One stop shopping” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 23 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 20 ชั้น, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 29 ชั้น และอาคารศูนย์การค้า 8 ชั้น ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจค้าปลีก บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
ศูนย์การค้าชั้นนำที่สร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่ครองใจชาวไทยและชาวต่างชาติ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์